CERTIFICAT CLASA D

Barcă cu motor?! Înscrie-te!

NIVEL ÎNCEPĂTOR

Poți naviga pe ape interioare!

CONDIȚII ÎNSCRIERE

Vârstă minimă 18 ani.


PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ CLASA D

PREȚ ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

00
Nivel începător (%)
0
Teorie (zile)
0
Practică (zile)
0
Total instruire (zile)

Clasa D: Dă dreptul titularului de a conduce ambarcațiuni cu motor pe apele interioare (fluvii, râuri, lacuri etc);

Află mai mult despre Clasa D:

Să ai vârsta minimă de 18 ani!
Potrivit programei școlare instruirea teoretică și practică are o durată de 30 ore. Noi l-am structurat intr-o 1 zi de teorie și 1 zi de practică.
Evaluarea cunoştinţelor se va face prin test individual tip grilă şi desfăşurarea unei probe practice la bordul ambarcaţiunilor. Va fi considerat promovat cursantul care va obţine nota minimă 7.00 la fiecare probă.
RND; Sisteme de balizaj IALA; Marinărie; Vitalitatea navei; Navigație fluvială; Legislație navală; Practică.
160 Euro. Vei putea conduce ambarcațiuni de agrement cu motor cu o lungime de maxim 24 m pe ape interioare.
DA. Taxele la ANR/Capitanie pentru înscrierea la examen, precum și cele de eliberare a permisului. Acestea se plătesc direct la Autoritatea Navală Română.
Oricând! Este nevoie doar să ne contactați pentru a vă comunica perioadele planificate. O puteți face direct prin email la office@yachtholidays.ro sau prin telefon +40 723 501 867.