MANEVRA NAVEI CU VELE - S

Curs pentru pasionați!

NIVELUL DE BAZĂ

Primul pas l-ai făcut! Urmează să devii Skipper!

CONDIȚII ÎNSCRIERE

Vârstă minimă 16 ani.

PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ MANEVRA NAVEI CU VELE - S

PREȚ ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

00
Nivel Mediu (%)
0
Teorie (zile)
0
Practică (zile)
0
Total instruire (zile)

Clasa S: Dă dreptul titularului de a conduce ambarcațiuni cu vele;

« Manevra pânzelor pe apă formează ochiul, sângele rece, stăpânește nervii, dezvoltă curajul, spiritul de inițiativă pentru decizii prompte, dă ființei omenești putința de a conduce. » Jean BART

Află mai mult despre Clasa S:

Să ai vârsta minimă de 16 ani.
Potrivit programei școlare instruirea teoretică și practică are o durată de 122 ore. Noi l-am structurat în 2 zile de teorie și 2 zile practică pe velier.
Evaluarea cunoştinţelor se va face prin test individual tip grilă, prin rezolvarea unor probleme de navigaţie pe hartă şi desfăşurarea unei probe practice la bordul ambarcaţiunilor. Va fi considerat promovat cursantul care va obţine nota minimă 7.00 la fiecare dintre cele trei probe.
COLREG; Sisteme de balizaj IALA; Marinărie; Vitalitatea navei; Navigație estimată; Navigație costieră; Navigație electronică; Navigație în zone cu maree; Practică.
DA. Taxele la ANR/Căpitănie pentru înscrierea la examen, precum și cele de eliberare a noului permis. Acestea se plătesc direct la Autoritatea Navală Română.
Oricând! Este nevoie doar să ne contactați pentru a vă comunica perioadele planificate. O puteți face direct prin email la office@yachtholidays.ro sau prin telefon +40 723 501 867.