CERTIFICAT CLASA A

Skipper Open Sea. Hai cu noi!

NIVEL AVANSAȚI

Ultimul nivel de certificare!

CONDIȚII ÎNSCRIERE

Certificat Clasa B vechime minim 2 ani.

PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ CLASA A

PREȚ ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

000
Nivel avansați (%)
0
Teorie (zile)
0
Practică (zi)
0
Total instruire (zile)

Clasa A: Dă dreptul titularului de a conduce ambarcațiuni de agrement cu motor până în 24 m pe apele interioare și în toate zonele maritime (Open Water). Pentru a putea conduce ambarcațiuni cu vele este nevoie să fiți cerfificat și pentru Clasa S.

Află mai mult despre Clasa A:

Să ai vârsta minimă de 18 ani și să fii posesor al certificatului de conducător de ambarcaţiuni Clasa B.
Potrivit programei școlare instruirea teoretică și practică are o durată de 68 ore. Noi l-am structurat în 2 zile de teorie și 1 zi practică.
Evaluarea cunoştinţelor se va face prin test individual tip grilă, prin rezolvarea unor probleme de navigaţie pe hartă şi desfăşurarea unei probe practice la bordul ambarcaţiunilor. Va fi considerat promovat cursantul care va obţine nota minimă 7.00 la fiecare dintre cele trei probe.
Recapitularea cunoştinţelor dobândite anterior; Navigaţie estimată; Navigaţie costieră; Navigaţie electronică; Navigaţie în zone cu maree; RND; COLREG; Sisteme de balizaj IALA; Prevenirea poluării mediului marin; Lupta contra incendiilor și astuparea găurilor de apă; Salvare și supraviețuire; Practică.
DA. Taxele la ANR/Căpitănie pentru înscrierea la examen, precum și cele de eliberare a noului permis. Acestea se plătesc direct la Autoritatea Navală Română.
Oricând! Este nevoie doar să ne contactați pentru a vă comunica perioadele planificate. O puteți face direct prin email la office@yachtholidays.ro sau prin telefon +40 723 501 867.