CERTIFICAT CLASA B

Skipper până la 24 Mile Marine

NIVEL MEDIU

Te specializezi pentru navigația maritimă!

CONDIȚII ÎNSCRIERE

Certificat C/D/S vechime 2 ani. Vârsta minimă 18 ani.

 

PREGĂTIRE TEORETICĂ ȘI PRACTICĂ CLASA B

 

PREȚ ȘI ALTE INFORMAȚII UTILE

00
Nivel mediu (%)
0
Teorie (zile)
0
Practică (zile)
0
Total instruire (zile)

Clasa B: Dă dreptul titularului de a conduce ambarcațiuni de agrement cu motor pe apele maritime până la 24 mile marine față de țărm; Pentru a putea conduce ambarcațiuni cu vele este nevoie să fiți cerfificat și pentru Clasa S.

Află mai mult despre Clasa B:

Să ai vârsta minimă de 18 ani și să fii posesor al certificatului de conducător de ambarcaţiuni Clasele C si D.
Potrivit programei școlare instruirea teoretică și practică are o durată de 56 ore. Noi l-am structurat în 2 zile de teorie și 1 zi practică.
Evaluarea cunoştinţelor se va face prin test individual tip grilă, prin rezolvarea unor probleme de navigaţie pe hartă şi desfăşurarea unei probe practice la bordul ambarcaţiunilor. Va fi considerat promovat cursantul care va obţine nota minimă 7.00 la fiecare dintre cele trei probe.
Recapitularea cunoştinţelor dobândite anterior; Navigaţie estimată; Navigaţie costieră; Navigaţie electronică; Navigaţie în zone cu maree; RND; COLREG; Sisteme de balizaj IALA; Prevenirea poluării mediului marin; Lupta contra incendiilor și astuparea găurilor de apă; Tehnici individuale de supraviețuire; Tehnici colective de supraviețuire; Practică.
DA. Taxele la ANR/Căpitanie pentru înscrierea la examen, precum și cele de eliberare a noului permis. Acestea se plătesc direct la Autoritatea Navală Română.
Oricând! Este nevoie doar să ne contactați pentru a vă comunica perioadele planificate. O puteți face direct prin email la office@yachtholidays.ro sau prin telefon +40 723 501 867.