160 EURO

Certificat Clasa D

Certificatul Clasa D dă dreptul titularului de a conduce ambarcațiuni de agrement cu motor până în 24 m pe apele interioare (râuri, lacuri, fluvii). Pentru a putea conduce și ambarcațiuni cu vele ai nevoie să fii cerfificat pentru Clasa S. Cursul nostru constă în 2 zile de pregătire, din care una de practică.

București, Mangalia
Vârsta minimă 18 ani
Aplică acum

Ce facem la curs?

  • RND;
  • Sisteme de balizaj IALA;
  • Marinărie;
  • Vitalitatea navei;
  • Navigație fluvială;
  • Legislație navală;
  • Practică.
Certificatele internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement se emit de către Autoritatea Navală Română (A.N.R.) persoanelor care îndeplinesc condițiile de certificare pentru navigația cu ambarcațiunile de agrement și care au promovat un examen prin care fac dovada cunoștințelor tehnice necesare exploatarii acestora în siguranță.
Să aibă vârsta minimă de 18 ani; să fie apt din punct de vedere medical și psihologic, prezentând în acest sens un certificat medical și unul psihologic, emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen, care să ateste starea de sănătate, în special din punct de vedere al acuitătii vizuale și auditive; să îndeplinească cerințele de pregătire și vechime prevăzute în cazul fiecărei clase; să facă dovada absolvirii cursurilor de pregătire, după caz, reglementate; dacă posesorul certificatului, obținut în conformitate cu reglementările legale, intenționează să navigheze și cu ajutorul velelor, acesta trebuie să facă dovada că a absolvit cursul practic "Manevra navei cu vele" la un centru specializat, autorizat în acest sens de către ANR.
1. FIȘA DE ÎNSCRIERE completată de către solicitant; 2. Actul de identitate în original și copie în vederea legalizării "Conform cu originalul"; 3. Actul de studii în original și copie în vederea legalizării "Conform cu originalul"; 4. Adeverința care să ateste că solicitantul este apt din punct de vedere medical și psihologic, prezentând în acest sens certificate medico-psihologice emise cu cel mult 3 luni înainte de data înscrierii la examen; 5. Brevetul/Certificatul internațional de conducător de ambarcațiune de agrement în original și copie în vederea legalizării "Conform cu originalul" (unde este cazul); 6. Adeverința de absolvire a cursurilor de pregătire, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele minime de pregătire, precum și condițiile de obținere a certificatelor internaționale de conducător de ambarcațiune de agrement, original și copie în vederea legalizării "Conform cu originalul"; 7. Dovada achitării tarifului de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se notează pe fișa de înscriere numărul și data chitanței).

Grupa de cursanți

00
Număr minim de cursanți (nr.)
0
Teorie (zile)
0
Practică (zile)
Ofertă specială
- 10%

Ofertă specială

144 EURO

In perioada 01.04.-30.04.2024 vom oferi un discount de 10%.