Cursuri de Navigatie

Pentru cei care doresc sa conduca o ambarcatiune de agrement, dar nu au pregatirea necesara si nici certificatul aferent, Yacht Holidays organizeaza cursuri de navigatie pentru toate clasele plus cursul de radiocomunicatii LRC.

Intr-un sistem modern si flexibil, veti primi de la noi cunostintele teoretice si practice necesare sustinerii examenului in vederea obtinerii Certificatului International de Conducator de Ambarcatiune de Agrement.

Comform Regulamentului din 29.06.2016, aprobat prin Ord. Min. Transporturilor sub nr. 527/2016, criteriile minime de perfectionare si conditiile de obtinere a Certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, precum si zonele de navigatie aferente sunt:

Clasa A: Da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele interioare si in toate zonele maritime;
Clasa B: Da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni in apele maritime, in zone care sa nu depaseasca 24 Mm de coasta;
Clasa C: Da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele maritime in zone care sa nu depaseasca 6 Mm de coasta;
Clasa D: Da dreptul titularului de a conduce ambarcatiuni pe apele interioare.

Dupa sustinerea unui test in cadrul scolii de navigatie unde ati parcurs cursurile teoretice si practice veti primi un atestat care va va da dreptul de a va prezenta la examenul final pentru obtinera certificatului in fata comisiei Autoritatii Navale Romane (A.N.R.)

Acte necesare pentru intocmirea dosarului de examen in vederea obtinerii certificatului de conducator de ambarcatiune :

  • FISA DE INSCRIERE completata de catre solicitant;
  • Actul de identitate in original si copie in vederea legalizarii "Conform cu originalul";
  • Actul de studii in original si copie in vederea legalizarii "Conform cu originalul";
  • Adeverinta care sa ateste ca solicitantul este apt din punct de vedere medical si psihologic, prezentand in acest sens certificate medico-psihologice emise cu cel mult 3 luni inainte de data inscrierii la examen;
  • Brevetul/Certificatul international de conducator de ambarcatiune de agrement in original si copie in vederea legalizarii "Conform cu originalul" (unde este cazul);
  • Adeverinta de absolvire a cursurilor de pregatire, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Regulamentului privind cerintele minime de pregatire, precum si conditiile de obtinere a certificatelor internationale de conducator de ambarcatiune de agrement, original si copie in vederea legalizarii "Conform cu originalul";
  • Dovada achitarii tarifului de participare la sesiunea de evaluare, conform normelor legale (se noteaza pe fisa de inscriere numarul si data chitantei);
  • Dosar cu sina.

Pentru inscrieri si alte informatii ne puteti contacta la numarul de telefon +40 723 501 867 sau prin email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Totodata va rugam sa vizitati site-ul dedicat cursurilor de navigatie: www.sailing-school.ro